Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật keonhacai007.com
Chính sach bảo mật nhà cái

Tại keonhacai007.com, chúng tôi quan tâm và tôn trọng sự riêng tư của người dùng.

Khi bạn truy cập vào trang web này, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin về bạn và cam kết giữ tất cả thông tin này bảo mật.

Chính sách bảo mật này miêu tả cách chúng tôi xử lý thông tin người dùng của chúng tôi. Dưới đây là các định nghĩa sử dụng trong Chính sách bảo mật của trang web.

  • https://keonhacai007.com/ – Là 1 “Web Site”
  • Chủ sở hữu của https://keonhacai007.com/ – “nhacaiuytin”
  • Mọi cá nhân, công ty hoặc tổ chức khác sử dụng https://keonhacai007.com/– gọi là “Người dùng”

Về chính sách này

Chính sách bảo mật này quy định các điều khoản về cách trang web và / hoặc chủ sở hữu thu thập thông tin từ người dùng và cách thông tin đó được sử dụng.

Chính sách bảo mật này không liên quan đến cách thức bên thứ ba sử dụng thông tin người dùng mà có thể được liên kết từ trang của chúng tôi.

Thông tin phi cá nhân

Một số thông tin phi cá nhân được thu thập và lưu trữ khi người dùng truy cập trang web. Thông tin này bao gồm trình duyệt đang được sử dụng, loại máy tính đang được sử dụng, tên miền đang được sử dụng, ngày và giờ truy cập cũng như các thông tin kỹ thuật khác.

Thông tin này có thể được sử dụng chung để phân tích lưu lượng truy cập vào trang web, nhưng nó không được liên kết theo bất kỳ cách nào với người dùng cá nhân truy cập trang web.

Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân chỉ được trang web thu thập và lưu trữ nếu người dùng tình nguyện cung cấp thông tin đó bằng cách liên hệ với trang web hoặc chủ sở hữu. Thông tin đó chỉ được sử dụng cho mục đích phản hồi cho người dùng.

Bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân

Cả trang web và chủ sở hữu sẽ không bán hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bất kỳ bên thứ ba nào trong bất kỳ trường hợp nào.

Cookies

Trang web có thể sử dụng cookie nhằm mục đích cải thiện trải nghiệm người dùng, theo dõi lưu lượng truy cập đến từ các trang web khác và theo dõi lưu lượng truy cập đến các trang web khác. Cookie không được liên kết theo bất kỳ cách nào với người dùng cá nhân truy cập trang web.

Chấp nhận chính sách bảo mật

Bằng cách sử dụng trang web, tất cả người dùng đồng ý chấp nhận các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này.

Nếu bạn với tư cách là người dùng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các điều khoản này, bạn có thể liên hệ với trang web.

Cập nhật và sửa đổi Chính sách bảo mật

Chủ sở hữu hoặc đại lý thay mặt chủ sở hữu có thể cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Tắt [X]