19 August Stadium (Nha Trang Stadium)

Sức chứa:
25000
Địa chỉ:
Yersin, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam
Tắt [X]