Anfield

Khai trương:
1884
Sức chứa:
54074
Địa chỉ:
Anfield Rd, Liverpool L4 0TH, UK
Tắt [X]