Emirates Stadium

Khai trương:
2006
Sức chứa:
60704
Địa chỉ:
Hornsey Rd, London N7 7AJ , UK
Tắt [X]