Etihad Stadium

Khai trương:
2002
Sức chứa:
55097
Địa chỉ:
Ashton New Rd, Manchester M11 3FF, UK
Tắt [X]