Hà Tĩnh Stadium

Khai trương:
1991
Sức chứa:
22000
Địa chỉ:
26 tháng 3, Ha Tinh, Vietnam
Tắt [X]