Stamford Bridge

Khai trương:
1877
Sức chứa:
40834
Địa chỉ:
Fulham Rd, Fulham, London SW6 1HS, UK
Tắt [X]