Tam Kỳ Stadium

Sức chứa:
15000
Địa chỉ:
Phan Châu Trinh, Phường Hoà Hương, Tam Kỳ, Quảng Nam, Vietnam
Tắt [X]