Turf Moor

Khai trương:
1883
Sức chứa:
21944
Địa chỉ:
52-56 Harry Potts Way, Burnley BB10 4BX, UK
Tắt [X]