Weserstadion

Khai trương:
1947
Sức chứa:
42100
Địa chỉ:
Franz-Böhmert-Straße 1, 28205 Bremen, Germany
Tắt [X]